Sähköliitännät leiriydyttäessä

Uusissa määräyksissä on väljennetty liitäntäkaapelin aiemmin niin ehdotonta 25 metrin mittaa, vaikka se edelleen suosituspituutena säilyykin. Jos kuitenkin käytetään lyhyempää kaapelia, on sen oltava niin pitkä, ettei jatkojohtoja tarvita.

Uusitun standardin SFS-6000 mukaan ketjuttaminen ajoneuvolta toiselle on kielletty. Vanhoihin pistorasioihin sopivalla sukopistotulpalla varustettua liitäntäkaapelia ei saa liittää adapterilla uuden mallisiin sähköpistorasioihin, mutta nykymääräysten mukaisen 3-napaisen liitäntäkaapelin saa kytkeä kaksireikäiseen sukopistorasiaan adapterilla. Nämä vaatimukset ovat voimassa myös treffien ja tapahtumien aikana, joissa on rakennettu tilapäisverkkoja.

Kannattaa siis hankkia nykyvaatimusten mukainen liitäntäkaapeli, jonka suositeltava pituus on 25 metriä. Kaapelin tulee olla taipuisaa säänkestävää kumikaapelia tyypiltään H07RN-F tai vastaava, sen poikkipinnan tulee olla vähintään 2,5 mm2 ja sen mitoitusvirran tulee olla  vähintään 16 A. Kaapelissa on käytettävä teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 mukaista 3-napaista pistotulppaa ja kojepistoketta.

Liitäntäkaapelin määräävänä pituusperusteena on, että se yltää ilman jatkoja sähköverkon pistorasiaan, joka saa olla enimmillään 20 metrin etäisyydellä paikoituksesta. Tämän vuoksi pituudeksi suositellaan 25 metriä. Tätä lyhyempää tai pidempää kaapeliakin voi käyttää, kunhan siinä ei ole jatkoja.

Sähköverkkoon liittyminen on mahdollista kolmella eri tavalla: uuden tyyppiseen rasiaan suoraan EN-tyyppisellä liitäntäkaapelilla, sukoverkkoon EN-tyyppisellä kaapelilla adapterin kanssa tai sukoverkkoon vanhan tyyppisellä sukopistotulppaisella kaapelilla.

Liitäntäkaapeliksi kannattaa hankkia 25 metriä pitkä kaapeli ja siihen adapteri, jolla voi liittyä tarvittaessa sukopistorasiaan. Näin voi liittyä yhdellä kaapelilla sekä suko- että EN-pistorasiaverkkoihin.

Leirintäalueen sähköasennukset

  • suositellaan käytettäväksi maakaapeleita
  • ilmajohtojen oltava eristettyjä ja vähintään
 kuuden metrin korkeudella
  • leirintäpaikkaa ei saa sijoittaa suurjänniteilmajohdon alle
  • kutakin matkailuajoneuvopaikkaa kohti pitää olla vähintään yksi pistorasia ja pistorasia saa olla enintään 20 metrin päässä paikoituksesta
  • kullakin pistorasialla pitää olla oma ylivirta-
(sulake) ja vikavirtasuojaus
  • pistorasioiden tulee olla mitoitettu vähintään 16 A:n nimellisvirralle ja olla teollisuusstandardin SFS-EN 60 309-2 mukaisia ja 0,8-1,5 m:n korkeudella maasta