Näin autat onnettomuuspaikalla

Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapuvalla on velvollisuus auttaa
 onnettomuudessa mukana olleita. Tärkeintä on auttaa välittömässä
 hengenvaarassa olevia sekä antaa tarvittaessa ensiapua. Näin toimit oikein 
liikenneonnettomuuspaikalla:

  • Pysäköi oma kulkuneuvosi turvalliseen paikkaan. Laita hätävilkut päälle ja tee itsesi näkyväksi heijastimen tai lampun avulla.
  • Tee karkea tilannearvio tapahtumasta katsomalla ja kuuntelemalla. Jaa tehtäviä tai toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
  • Tee hätäilmoitus numeroon 112.
  • Varoita toisia tiellä liikkujia ja huolehdi, että varoituskolmio viedään riittävän kauaksi tulosuuntaan.
  • Aloita hätäensiaputoimet autettava kerrallaan, siinä järjestyksessä kun kohtaat heidät. Hätäensiaputoimia ovat: avoimien hengitysteiden varmistaminen ja suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen. Älä siirrä autettavia, ellei siirto ole hengen pelastamiseksi välttämätöntä.
  • Täydennä ensiapua suojaamalla autettavat tarvittaessa kylmyydeltä.
  • Yksittäisen haavan tai murtuman ensiaputoimiin ei pidä ryhtyä, ennen kuin kaikille autettaville on annettu henkeä pelastava ensiapu.
  • Seuraa autettavien vointia ammattiavun tuloon asti. Älä poistu paikalta, ennen kuin ammattihenkilökunta antaa luvan.

Lisää ensiapuohjeita: Suomen Punainen Risti